Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsuspoliitika tingimused kehtivad kõikidele teie poolt edastatavatele või meie poolt kogutud ja töödeldud isikuandmete kohta, kasutades selleks Sanitexi veebilehte (edaspidi Sanitex) www.promofs.ee (edaspidi “Veebileht“).

Sanitex austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt edastatud või meie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitika selgitab, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Veebisait on mõeldud vähemalt 14-aastastele. Alla 14-aastased isikud ei saa Veebisaidi kaudu isikuandmeid edastada.

Päringud

Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja täiendav teave, kui see on esitatud) kasutatakse ja töödeldakse teie esitatud taotlustele vastamise eesmärgil. Teie isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse teie nõusoleku alusel, mida väljendatakse veebisaidi jaotises „Registreerimine“ oleva vormi täitmisega.

Andmete säilitamise aeg

Töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Taotluste esitamiseks saadud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni me vastame esitatud taotlusele. Pärast vastuse saamist salvestatakse avaldatud isikuandmed üheks aastaks.

Andmete edastamine

Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad teie isikuandmeid, et aidata meil veebisaiti hallata ja teie isikuandmeid kaitsta. Sellised kolmandad isikud võivad olla andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasi haldamisteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne. Andmeid võidakse edastada ka õiguskaitseorganitele, nt politseile või järelevalveasutustele, kuid seda ainult taotluse alusel ja ainult siis, kui see on kohaldatava seadusega nõutav, et kaitsta meie õigusi või tagada meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus.

Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed

Teil on õigus keelduda meile oma isikuandmete edastamisest. Teie isikuandmete esitamine on siiski privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. Seega, kui te ei esita oma isikuandmeid, võib Sanitex’il ebaõnnestuda eespool nimetatud eesmärkide saavutamine, st vastata teie päringutele.

Isikuandmete kaitse

Rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud turvalisus- ja töötlemisnõudeid.

Sanitex kasutab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise või muul viisil ebaseaduslike töötlemiste eest.

Teie õigused

Teil on isikuandmete suhtes järgnevad õigused:

  • taotleda, et Sanitex võimaldaks juurdepääsu isikuandmetele ning parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlemist;
  • õigus esitada andmetöötluse suhtes vastuväiteid
  • õigus saada isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekandmisele);
  • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist;
  • õigus esitada kaebust Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (Andmekaitse Inspektsioon).

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes Sanitex-i poole e-posti teel: privacy@sanitex.eu saates kirja: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa, Eesti.

Kehtivusaeg ja muudatused

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 25. maist 2018. Kui me muudame seda privaatsuspoliitikat, avaldame selle ajakohastatud versiooni meie veebisaidil. Privaatsuspoliitika muudatused ja täiendused jõustuvad, kui need avaldatakse meie veebisaidil.